แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี

หัวข้อ วันที่ลง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 2024-03-06
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 2567 2024-02-22
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี 2567 2024-02-16
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 2024-02-16
แผนต้นปีประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-23
รายงานสถานะเบิกจ่าย ณ เดือน มค.66 2023-03-01
รายงานสถานะเบิกจ่าย ณ เดือน ธค.65 2023-03-01
รายงานสถานะเบิกจ่าย ณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2565 2023-03-01
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 2023-03-01
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 2023-03-01
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 2023-03-01
ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 2023-03-01
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต (แผนต้นปี) ปีงบ 66 2022-11-21
แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2022-07-24
แผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติการในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักวิชาการสุขภาพจิต 2022-07-25
ปรับแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) 2022-05-03
รายงานค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 65 2022-02-28
รายงานค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน เดือน มกราคม 65 2022-01-31
รายงานค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 64 2021-12-31
รายงานค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 64 2021-11-30