สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)