สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขแผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต

24 July 2565ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. BCPหน่วยงานส่วนกลาง -บีบอัด.pdf