ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวทุกประเภท

ผลการค้นหา จำนวน : 88 ข่าว


 
31/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
27/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ ขอให้เตรียมอุปกร...

Continue reading

 
24/01/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 66

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
16/01/2566
กิจกรรม"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กสร้างสุขด้วยสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) จ.นนทบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กสร้างสุขด้วยสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) จ.นนทบุรี

...

Continue reading

 
6/01/2566
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ 2566

...

Continue reading

 
24/11/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงสร้างสุขภาพจิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงสร้างสุขภาพจิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
10/01/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 66

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
6/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
22/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
15/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบพัฒนากระบวนการดำเนินงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
15/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างว่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างว่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
6/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
14/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาสกัด สังเคราะห์ และจัดทำรายงานการวิจัยแผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาสกัด สังเคราะห์ และจัดทำรายงานการวิจัยแผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
13/12/2565
กาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
13/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
26/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำ...

Continue reading

 
24/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมในโครงการฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมในโครงการฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
15/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED จำนวน ๑ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED จำนวน ๑ โคม พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
23/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
24/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
23/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดววิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ส. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดววิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ส. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
11/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ระบบ Hibrary จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ระบบ Hibrary จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
21/11/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 65

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
28/10/2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

...

Continue reading

 
17/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชา...

Continue reading

 
30/09/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

Continue reading

 
30/09/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

...

Continue reading

 
30/09/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

Continue reading

 
26/09/2565
สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน...

Continue reading

 
31/08/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

Continue reading

 
20/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
30/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
5/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดเครื่องมือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 (CIDI3.0-PAPI7.0) จำนวน 235 ชุด สำหรับการอบรมการเก็บข้อมูลสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดเครื่องมือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 (CIDI3.0-PAPI7.0) จำนวน 235 ชุด สำหรับการอบรมการเก็บข้อมูลสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   Continue reading


 
2/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ร่วมกับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตโลกครั้งที่ 22 จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 21   ประจำปี 2565 ร่วมกับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตโลกครั้งที่ 22 จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

Continue reading

 
2/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๕๐๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
2/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมภายในห้องปฏิบัติงานของสำนักวิชาการสุขภาพจิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมภายในห้องปฏิบัติงานของสำนักวิชาการสุขภาพจิต  จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างว่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างว่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม (เพิ่มเติม) โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยโรคจิตเวชที่เป็นภาระโรคของประเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม (เพิ่มเติม) โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยโรคจิตเวชที่เป็นภาระโรคของประเทศ จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยเด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยเด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเ...

Continue reading

 
5/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
6/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
2/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
6/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
29/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยว...

Continue reading

 
18/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนำนักงาน จำนวน 50รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนำนักงาน จำนวน 50รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
16/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
10/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 วัตต์ จำนวน 4 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 วัตต์ จำนวน 4 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
8/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.dmh-bmha.com จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.dmh-bmha.com จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
1/08/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2565

Continue reading

 
30/06/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

Continue reading

 
8/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือพลังใจอึด ฮึด สู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือพลังใจอึด ฮึด สู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
19/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
20/07/2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพัน เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งความสุข

Continue reading

 
21/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/05/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

Continue reading

 
8/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
27/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
1/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปัจฉิมนิเทศ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปัจฉิมนิเทศ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   จำนวน ๑ ร...

Continue reading

 
6/05/2565
ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2565

Continue reading

 
23/02/2565
ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565

Continue reading

 
3/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
3/05/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

Continue reading

 
3/05/2565
พิธีเปิด "อบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2565"

พิธีเปิด "อบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2565"

...

Continue reading

 
17/03/2565
One page งดรับ งดให้ ของขวัญ

Continue reading

 
22/03/2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
22/03/2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
20/03/2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
1/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
1/03/2565
โครงการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Onepage โครงการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Continue reading

 
1/03/2565
ร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่ กรมสุขภาพจิต ปี 65

One page ร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่ กรมสุขภาพจิต ปี 65

Continue reading

 
1/03/2565
พิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตกรมสุขภาพจิต

One page พิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตกรมสุขภาพจิต

Continue reading

 
1/03/2565
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สนวช.

One page ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สนวช.

Continue reading

 
7/12/2564
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

...

Continue reading

 
20/09/2564
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

Continue reading

 
2/09/2564
กิจกรรมองค์กรยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทำความดี มีคุณธรรม มีคุณสมบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมองค์กรยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทำความดี มีคุณธรรม มีคุณสมบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

...

Continue reading

 
2/09/2564
กิจกรรมจิตอาสา แรงใจเพื่อเด็กพิเศษ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด จัดทำหอผู้ป่วยภาคสนามสถาบันราชานุกูล

กิจกรรมจิตอาสา แรงใจเพื่อเด็กพิเศษ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด จัดทำหอผู้ป่วยภาคสนามสถาบันราชานุกูล

...

Continue reading

 
2/09/2564
กิจกรรมจิตอาสา ขนมนี้เพื่อน้อง ของฝากเพื่อน้องที่รักษาตัวในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสา ขนมนี้เพื่อน้อง ของฝากเพื่อน้องที่รักษาตัวในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

...

Continue reading

 
12/07/2564
ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

Continue reading

 
5/07/2564
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

Continue reading

 
15/02/2564
ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ  จำนวน  1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี  :  ด้านสาธารณสุขศาสตร์

ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานวิจัยและนวั...

Continue reading