ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวรับสมัครงาน


 
24/06/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา)

รายละเอี...

Continue reading

 
12/06/2567
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
8/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
3/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

...

Continue reading

 
29/04/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
10/04/2567
ขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งแต่วันที่ 11 - 26 เมษายน 2567

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
25/03/2567
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2567 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
27/02/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
20/02/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

...

Continue reading

 
14/02/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
29/01/2567
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  และเจ้าพนักงานธุรการ

ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
30/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
29/11/2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
23/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (จ้างเหมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (จ้างเหมา)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
22/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

...

Continue reading

 
15/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
25/10/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พ...

Continue reading

 
19/10/2566
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (จ้างเหมา) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 - 22 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (จ้างเหมา) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 - 22 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ค่าตอบแทบ 18,000 บาท

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้<...

Continue reading

 
17/10/2566
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
28/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
22/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ Continue reading


 
18/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิเท...

Continue reading

 
31/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

และตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา<...

Continue reading

 
30/05/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
23/05/2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวันเวลา และสถานที่

ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
12/05/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 66

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้...

Continue reading

 
14/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
3/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
31/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
27/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ ขอให้เตรียมอุปกร...

Continue reading