• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 24 November 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมในโครงการฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง