สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกิจกรรม"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กสร้างสุขด้วยสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) จ.นนทบุรี

16 January 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กสร้างสุขด้วยสุขภาพจิต" ณ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) จ.นนทบุรี