• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 24 January 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง