• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 27 January 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ที่สามารถเห็นหน้าและได้ยินเสียง ขณะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Link Zoom Meeting : https://zoom.us/j/7908233131?pwd=VU5HSGVyQXV6N3VRSUx6dUwzSVZVZz09

Meeting ID : 790 823 3131 Passcode : 1323

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง