• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 31 January 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง