• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 14 February 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง