• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 23 May 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวันเวลา และสถานที่

ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง