• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 31 August 2566

ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

และตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กันยายน 2566 ในวัน เวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศรับสมัครงาน.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง