• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 18 September 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศผู้มีคุณสมบัติ.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง