• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 22 September 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง