• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 18 August 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศอัญมณีพรรณ1.pdf