สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

15 February 2564

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ  จำนวน  1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี  :  ด้านสาธารณสุขศาสตร์

ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม   สำนักวิชาการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

อัตราจ้างเหมาบริการ :  เดือนละ 18,000  บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  5  มีนาคม 2564

สมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  สำนักวิชาการสุขภาพจิต  อาคาร  1  ชั้น  3  กรมสุขภาพจิต

โทรศัพท์  0 2590 8309