• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 3 May 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศสัมภาษณ์.pdf