• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 3 May 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. จ้างสรุปและจัดทำหนังสือ.pdf