• Category: ข่าวรับสมัครงาน
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 8 May 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้