สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมจิตอาสา ขนมนี้เพื่อน้อง ของฝากเพื่อน้องที่รักษาตัวในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

2 September 2564

กิจกรรมจิตอาสา ขนมนี้เพื่อน้อง ของฝากเพื่อน้องที่รักษาตัวในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ