สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมจิตอาสา แรงใจเพื่อเด็กพิเศษ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด จัดทำหอผู้ป่วยภาคสนามสถาบันราชานุกูล

2 September 2564

กิจกรรมจิตอาสา แรงใจเพื่อเด็กพิเศษ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด จัดทำหอผู้ป่วยภาคสนามสถาบันราชานุกูล