• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 22 March 2565

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. เดือน10-07.pdf