สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพิธีเปิด "อบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2565"

3 May 2565

พิธีเปิด "อบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2565"