สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปัจฉิมนิเทศ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 May 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปัจฉิมนิเทศ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ปกไหม.jpg


ข่าวที่เกี่ยวข้อง