สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 May 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. จ้างเหมาผู้ช้วยนักวิจัย.jpg


ข่าวที่เกี่ยวข้อง