• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 16 August 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง