สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 August 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf   จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศจ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง