• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 30 August 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง