• Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 2 September 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศซ่อม.pdf