สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยเด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 August 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปอภิปรายผลและการเขียนรายงานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารแผนงานวิจัยเด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศ 18500.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง