สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 September 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๕๐๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศพิมหนังสือ 500 เล่ม.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง