สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

26 September 2565

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ/สิทธิประโยชน์/ระยะเวลาการจ้าง ตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศรับสมัครนวก.สธ.pdf