สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

17 October 2565

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน.pdf