สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

21 October 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf