สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

28 October 2565

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf