สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ระบบ Hibrary จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 November 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ระบบ Hibrary จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข่าวที่เกี่ยวข้อง