สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดววิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ส. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 November 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดววิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ส. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. จ้างพิมพ์เอกสารเอกสาร.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง