ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายของในองค์กร ประกาศรับสมัครงาน ของกรมสุขภาพจิต หรือข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

จัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์

ฐานข้อมูลวิชาการ

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้บทคัดย่อรายงานวิจัย ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จากวารสารวิชาการชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดทำและเผยแพร่มาตั้งแต่อดีต

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ประกาศเชิญชวน หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์

การกำกับดูแลองค์กร

ประกอบไปด้วยเจตจำนงของผู้บริหาร ช่องทาง สถิติเรื่องร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน แผนปฏิบัติการ ผลการป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์


new
27/02/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Continue reading
new
20/02/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

Continue reading


new
20/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ จำนวน ๒๐ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
16/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
15/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Building Resilience For Teen : BRT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
31/01/2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

Continue reading

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

Location:

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 อาคาร 1 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Call:

02-590-8042

Fax:

02-149-5539

ถาม - ตอบ (Q & A)

Loading
Your message has been sent. Thank you!