ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายของในองค์กร ประกาศรับสมัครงาน ของกรมสุขภาพจิต หรือข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

จัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์

ฐานข้อมูลวิชาการ

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้บทคัดย่อรายงานวิจัย ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จากวารสารวิชาการชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดทำและเผยแพร่มาตั้งแต่อดีต

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ประกาศเชิญชวน หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์

การกำกับดูแลองค์กร

ประกอบไปด้วยเจตจำนงของผู้บริหาร ช่องทาง สถิติเรื่องร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน แผนปฏิบัติการ ผลการป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์


new
30/11/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Continue reading
new
29/11/2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

Continue reading


new
29/11/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
29/11/3109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการการพัฒนา การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
21/11/3109

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading
new
18/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

Location:

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 อาคาร 1 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Call:

02-590-8042

Fax:

02-149-5539

ถาม - ตอบ (Q & A)

Loading
Your message has been sent. Thank you!